Året der gik for OS2forms og det der kommer

14 december, 2020 af
Året der gik for OS2forms og det der kommer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Selvbetjeningsforløb er primært og blanketter sekundært - og ikke omvendt.

 

Brugere fra offentlige organisationer kan bruge OS2forms til at skræddersy selvbetjeningsløsninger og online blankettertil deres borgere, virksomhederne og egnemedarbejdere.

I 2020 bevægede selvbetjeningsværktøjet OS2forms sig op fra et niveau 1 produkt i OS2-fællesskabet og med en enkelt ansvarlig kommuner på løsningen til i dag at være et niveau 2 produkt med en velfungerende koordinationsgruppe bag sig. Den består af Favrskov, Rebild, Aarhus og Holstebro Kommuner.Governance i OS2 er inddelt i tre niveauer baseret på overordnet relevans og modenhed i kode, dokumentation og organisering mm.

Det seneste år har været præget af visning af flere demoer af løsningen. Den seneste demo, der blev vist igennem OS2s kanaler, var i juni 2020, men det har langt fra været den eneste demo. Flere kommuner har vist interesse for OS2forms, inklusive de ni der allerede har underskrevet tilslutningsaftalen.

 

Nye features i 2020

Udover en opdatering til Drupal 8 og webform 5.0 er der sket flere mindre og løbende opgraderinger, som har været målrettet tilgængelighed, brugervenlighed, mindre bugs og nye standardkomponenter i installationsprofilen (du kan følge udviklingen og udviklingsønsker på OS2forms’ JIRA).

Platformen er bl.a. tilført:

 • Tilgængelighedskompatibilitet i forhold til WCAG 2.0,
 • Øget kompatibilitet i forhold til Det fælles Designsystem, så OS2forms kan anvendes på borger.dk,
 • Øget brugervenlighed i designeren,
 • Øget genbrug i form af skabeloner.

 

Kommende udviklinger

I løbet af 2021 skal der ske en styrkelse af Drupal platformen for at skabe et sømløst og problemfrit skifte til Drupal 9, idet Drupal 8 har end-of-life i november 2021. Og der kommer endnu en feature til: Konceptet ’Forløb’.

Koordinationsgruppen har lavet et stort arbejde i konceptudvikling og specifikation af opdateringen og funktionen vil starte udvikling i december 2020.

Forløb funktionaliteten gør det muligt at designe selvbetjeningsløsninger, der følger genbrugelige flows. Her vil flere forskellige parter kunne indgå, f.eks. borgere, virksomheder, medarbejdere, ledere mv. Udviklingen forventes færdig i Q1-2021.

Koordinationsgruppen kigger også på kompatibilitet med og integration til flere ESDH-systemer, bl.a. GetOrganized. Følg udviklingsønskerne på JIRA.

 

Tilslutning og opbakning

Selvbetjeningsværktøjet OS2forms har i efteråret 2020 samlet tilmeldinger til den nye tilslutningsaftale, der træder i kraft fra og med 2021. På nuværende tidspunkt er der ni tilsluttede kommuner:

 • Ballerup,
 • Holstebro,
 • Aarhus,
 • Favrskov,
 • Rebild,
 • Vordingborg,
 • Rudersdal,
 • Thisted og
 • Skive Kommuner.

Koordinationsgruppen håber på, at der kommer flere nye anvenderkommuner i det kommende år og byder alle med interesse velkommen i samarbejdet om et tværkommunalt selvbetjeningsværktøj.

OS2forms skal i gang med at bruge OS2loop som en platform, til at opsætte et kommunikationsforum for alle anvenderkommuner. Det vil ske på www.os2forms.os2.eu. Koordinationsgruppen arrangerer desuden et stort fælles møde for alle anvenderkommuner med henblik på at organisere fremtidig ERFA-netværk, samt informere om kommende tiltag i projektet.

 

Vision for næste år

Koordinationsgruppen har flere mål for næste år. Der i blandt er:

 • Øget brugervenlighed gennem bedre dokumentation, videndeling og forbedringer i designet,
 • Konceptudviklet og specificeret Epic for ’Deleportal’.

Ambitionen er at kunne tilbyde en bedre og billigere løsning i forhold til kommercielle løsninger, der realiserer selvbetjeningsforløb defineret af KLs Blanketbank. Koordinationsgruppen ser selvbetjeningsforløb som primær prioritet og blanketter sekundært – og ikke omvendt, som det er tilfældet i dag.

 

 

Tag med videre

 • OS2forms er et OS2-produkt til offentlige myndigheder, som ønsker at lave selvbetjeningsløsninger eller online blanketter.
 • Den nyeste opdatering (Q1021) kommer med featuren Forløb til at skabe flows, hvor f.eks. flere parter optræder i en selvbetjening.
 • Planerne for 2021 er at skabe bedre dokumentation, design og videndeling.

 

Lyder det spændende for dig?

TILSLUT DIG OS2FORMS OG DELTAG I FÆLLESSKABET OMKRING BRUG OG UDVIKLING

 

Læs flere artikler som denne på OSOR