Forbind et KLE-nummer med den enhed, som arbejder med emnet

Vær sikker på, at opgaven fra fællesindbakken lander på det rette bord uden at gå på kompromis med datasikkerheden. OS2opgavefordeler arbejder med KLE-numre og virker derfor særligt godt med OS2kle.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter længere nede på siden)


Målgruppen

Dig, der står for hovedpostkassen og ønsker, at opgaver og mails lander på rette skrivebord hurtigst muligt.


Du får:

Overblik

Få overblikket over rettighedsfordelingen, så personfølsomme data ender, hvor de skal.


Hjemmesider og intranet

Løsning er en applikationskomponent til bl.a. hjemmesider, intranet og IdM.Hjælp til uddelegering

Få assistance til uddelegering på basis af KLE-opmærkning.


Håndtering af relationer

Kan fordele opgaver og håndtere relationer mellem en primær organisation (eks. LOS) og et antal sekundære (eks. ESDH og AD).


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2opgavefordeler. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlemmer af OS2-fællesskabet

OS2opgavefordeler har ingen tilslutningsafgift.

Medlemmer af OS2-fællesskabet betaler 10.500,00 kr. årligt.

Ikke medlemmer

OS2opgavefordeler har ingen tilslutningsafgift. 

Er din myndighed ikke medlem af OS2, betaler I 12.500,00 kr. årligt.

Støt op om fællesskabet og vedligehold

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu


Kom godt i gang med et OS2-produkt

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Tovholderen holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der er pt. ingen styregruppe eller koordinationsgruppe til OS2opgavefordeler.

Læs mere om arbejdsgruppernes rolle

Allerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 1


Dette produkt betegner vi som et Niveau 1-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel