Samarbejde og vidensdeling er nødvendigt, konkluderer Digitaliseringsstyrelsens rapport fra 2018

11 juni, 2018 af
Samarbejde og vidensdeling er nødvendigt, konkluderer Digitaliseringsstyrelsens rapport fra 2018
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

I Digitaliseringsstyrelsens rapport – udarbejdet af Deloitte – står, at de nuværende digitaliseringsløsninger skaber ”silo-tænkning” fremfor den nødvendige samarbejdsånd på tværs af kommunerne. For at nedbryde det kan kommunerne bruge et eksternt vidensdelings- og implementeringsstøttecentre – det er ét af rapportens løsningsforslag til udfordringerne i dagens digitalisering af den offentlige sektor.

Der er være flere elementer, der skal til at nå til målet, og vidensdelings- og innovationsplatformen er kun en af de ting, som mangler. Mulige vidensdelingsplatforme, som OS2-fællesskabet og SBSYS, bliver kun nævn ganske kort.

Det, OS2-fællesskabet kan lære af rapporten er især, at vi alle skal være bedre til at dele viden om implementering og brug af softwareløsninger, og at dele hvordan vi hver især holder forbindelsen til egen forretning. Vidensdeling er vejen til bedre digitaliseringsløsninger og bedre implementering til gavn for medarbejdere og borgere.

Integration af systemer er en anden væsentlig problematik ifølge rapporten. Softwaresystemerne må kunne spille sammen, som eksempelvis når OS2kle arbejder direkte sammen med KLE-systemet og OS2opgavefordeler. Derfor er det bl.a. en fordel, når kommunerne i OS2-fællesskabet stiller samme krav til leverandørerne om it-infrastrukturen.

Rapporten pointerer et problematisk område uden for OS2s traditionelle arbejdsområde: At få politikerne til at tage en aktiv rolle i implementeringen af teknologier, så lokalkommunal digitalisering og tværkommunalsamarbejder kommer på den politiske agenda. Det gælder politisk opbakning om teknologiske pilotprojekter og en juridisk taskforce til at støtte kommunernes tvivl og spørgsmål på det lovmæssige felt, der har med digitaliseringsprojekter at gøre. Rapporten anbefaler at staten, regionerne og kommunerne sætter gang i flagskibsprojekter på områder som sagsbehandling, kontrol og tilsyn, vejledning og rådgivning, bygning- og flådestyring samt Smart City.

OS2-fællesskabet adresserer allerede mange af de forbedringspunkter, som rapporten fremhæver. De fem forbedringspunkter, som bliver understreget i rapport, er: Mangel på kompetencer, mangel på resurser, juridiske udfordringer, manglende viden om bruger-cases og lavt niveau af vidensdeling samt udfordring med integration med eksisterende systemer. OS2-fællesskabets filosofi og formål imødekommer direkte flere af punkterne, idet fællesskabet skal fremme samarbejde, deling og digitale løsninger ved brug af open source og til gavn for borgerne. OS2-fællesskabet ønsker at skabe bedre og billigere digitale løsninger, og det sparer resurser hos kommunerne - resurser er netop en mangel ifølge rapporten. OS2 løsningerne kan arbejde på tværs af systemer – det er bedre løsninger, som integrerer eksisterende systemer. OS2-fællesskabet vidensdeler bl.a. ved arrangementer og møder og har som delmål at synliggøre informationer og systemer, så det giver mening for medarbejder og borger. Udvikling, samarbejde og ejerskab er i OS2-fællesskabets ånd, og det har betydning for, at projektlederne i kommunerne opøver kompetencer hos andre medarbejdere, når de giver projektet videre. Det efterlader et sidste element: de juridiske udfordringer. Det er et område, der endnu er uadresseret.

 

Find den fulde rapport her

 

 

Billede af Jeremy Olson på Unsplash.com

Tags