Orientering om nedsættelse af arkitektur advisory board

8 maj, 2016 af
Orientering om nedsættelse af arkitektur advisory board
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Vigtig information i forhold til tilslutningsprocessen for OS2MO projektet.

Nogle af de centrale elementer i kommunernes rammearkitektur er genbrugelighed og sammenhæng. Også vigtige værdier for OS2 fællesskabet i arbejdet med bl.a. OS2MO.

For at sikre, at OS2MO drager mest mulig nytte af erfaringer fra KOMBITs STS, VeRA og LoRA, og for at sikre den bedst mulige sammenhæng og genbrug med KOMBIT STS, LoRA og VeRA og dermed den rigtige placering i den fælleskommunale rammearkitektur, har OS2 bestyrelsen besluttet, at OS2MO projektet skal gennemgå en revision af arkitektur og udviklingsplaner.

OS2 bestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte et OS2MO arkitektur advisory board med deltagelse fra de relevante projekter og aktører.

Advisory boardet forventes at få repræsentation fra:

  • KOMBIT (STS)
  • VeRA
  • LoRA
  • KL
  • OS2MO
  • OS2
  • Uafhængig systemarkitekt(er)

Planen er at advisory boardet arbejder i maj måned og slutter med en afrapportering til OS2MO og OS2 bestyrelsen. Afrapporteringen skal sikre et solidt fundament for arkitekturen i OS2MO og deraf også projektets videre fremdrift.

Advisory boardet vil komme med anbefalinger om: 

  • Har OS2MO et fundament hvor unødig overlap til eksisterende funktionalitet (hvor dette er anvendeligt) undgås.
  • Sammenhængen til STS.
  • Er der elementer i OS2MO som berige VeRA, LoRA og STS og omvendt.

Samtidig vil gennemgangen munde ud i et beslutningsstøtteværktøj, der hjælper kommunerne med at identificere de situationer, hvor kombinationen STS og OS2MO kan tilføre organisationen forretningsmæssig værdi i forhold til at anvende STS uden OS2MO.

Konklusionerne fra arkitekturgennemgangen vil blive rundsent til alle nuværende og kommende bidragsydere til OS2MO samt blive gjort tilgængelige på OS2s hjemmeside (https://os2.eu/projekt/os2mo).

Parallelt med ovenstående har KOMBITS STS projekt taget initiativ til at få analyseret grænsefladepotentialet ved brug af OS2MOs eksisterende løsning til brug for SAPA pilotafprøvning. I arbejdsgruppen deltager KOMBIT og OS2MO. Resultaterne af dette arbejde vil blive formidlet i en fælles kommunikation fra de deltagende parter

 

På OS2MOs og OS2 bestyrelsens vegne.

Tags